سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1397/04/28 جلسه مديرعامل سازمان طراحي شهرداري اصفهان راجع به محورگردشگري رهنان
جلسه مديرعامل سازمان طراحي شهرداري اصفهان راجع به محورگردشگري رهنان
در جلسه اي كه با حضور مديرعامل سازمان طراحي شهرداري اصفهان جناب آقاي مهندس رضايي و مدير منطقه 11 برگزار شد، مباحث مربوط به ايجاد محور گردشگري رهنان و پياده راه كردن خيابان ابوذر مطرح شد و بحث و تبادل نظر دراين باره انجام گرفت.