سال 94منطقه 11شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1397/05/27 گزارش تصويري ويژه برنامه تفريحي خانوادگي "سوت شادي " در بوستان شهاب محله ليمجير منطقه 11
گزارش تصويري ويژه برنامه تفريحي خانوادگي "سوت شادي " در بوستان شهاب محله ليمجير منطقه 11
ويژه برنامه تفريحي خانوادگي "سوت شادي " در بوستان شهاب محله ليمجير برگزار گرديد كه با استقبال پرشور شهروندان مواجه شد.