درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان:تحقق چشم‌انداز شهر دوستدار كودك اصفهان
معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان:تحقق چشم‌انداز شهر دوستدار كودك اصفهان
مهر 1398 - 08:56

نصف جهان در مسير تحقق شهر دوستدار كودك

موضوع حقوق كودكان از سال 1990 در سازمان ملل متحد به صورت جدي مطرح و پيمان حقوق كودك در 53 بند امضا شد، پس از آن شبكه شهرهاي دوستدار كودك از سال 1996 فعاليت خود را آغاز كرده و در حال حاضر 31 شهر در آن عضو هستند.

به گزارش خبرنگار ايمنا، محيط‌هاي شهري، فضايي براي زندگي روزمره شهروندان است و لذا بايد توانايي پذيرش تمامي افراد و گروه هاي سني و اجتماعي و همچنين تامين نيازها و خدمات رفاهي مربوط به آنها را داشته باشد؛ در اين ميان كودك امروزي به دليل معماري خاص شهري و در كنار آن تربيت هاي خاص، كمترين ميزان تعامل و برخورد را با اطرافيان دارد و متاثر از بي نظمي معماري شهري و فشارهاي رواني حاصل از آن دچار مشكلات عديده اي است.

كودكان و نوجوانان به عنوان اعضاي جامعه با مجموعه‌اي از خواسته‌ها و نيازهاي خاص خود، استفاده‌كنندگان محيط ساختگي ما هستند، از اين رو در شهرها به ويژه اصفهان بايد زيرساخت هاي لازم آماده شود تا بتوانيم به شبكه شهرهاي دوستدار كودك بپيونديم.

در حال حاضر در غرب آسيا شهرهاي عمان از كشور اردن و شارجه امارات عضو شبكه شهرهاي دوستدار كودك هستند و اصفهان سومين شهر پايلوت دوستدار كودك در غرب آسيا است.

اصفهان در حوزه كودكان كانديداتوري دريافت نشان شبكه جهاني دوستدار كودك را دنبال مي‌كند و دي‌ماه سال گذشته نخستين نشست تخصصي آن در اصفهان برگزار شد.

شهرداري اصفهان، گروه دوستدار كودك را بر اساس تفاهمنامه با وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و مصوبات شوراي اسلامي شهر راه‌اندازي كرده است، البته نگرش به موضوع كودكان در شهر هوشمند ايجاب مي‌كند كه توأم با نگاه تكنولوژيكي و تكنيكال، نگاه هويت‌ساز به شهرهاي آينده داشته باشيم.

اصفهان در يك قدمي دريافت لوگوي كانديداتوري شهر دوستدار كودك

«امير راهداري» نماينده يونيسف در ديداري كه در خصوص تحقق شهر دوستدار كودك با شهردار اصفهان داشت تاكيد كرده بود: «اصفهان مي‌تواند محور شهرهاي دوستدار كودك ايران باشد، البته تمام شهرها بايد دوستدار كودك باشند.»

وي تصريح مي‌كند: شش شهر ايران براي پايلوت شدن شهر دوستدار كودك پايش مي‌شود، اما شهر اصفهان در يك قدمي دريافت لوگوي كانديداتوري اين شهر قرار دارد.

نماينده يونيسف ادامه مي‌دهد: در فرايند عضويت در شبكه شهر دوستدار كودك، هر شهري كانديدا شود بر اساس ضوابط بايد 25 تا 50 هزار پوينت به يونيسف پرداخت كند، اما اين موارد را حذف كرده‌ايم تا بتوانيم درحد توان به اين شهرها كمك كرده باشيم.

وي با بيان اينكه اصفهان مي‌تواند محور شهرهاي دوستدار كودك ايران باشد، البته بايد تمام شهرها را به اين سمت سوق داد، خاطرنشان مي‌كند: تا حد امكان به شهر اصفهان به عنوان پايلوت شهر دوستدار كودك كمك مي‌كنيم تا به كانديداتوري شهرهاي دوستدار كودك برسد.

تحقق چشم‌انداز شهر دوستدار كودك اصفهان

«سيد احمد حسيني‌نيا» معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان در اين باره به ايمنا مي‌گويد: عزم مسئولان و مردم و همدلي و همكاري آنها براي ايجاد محيطي شاد، ايمن، سالم و عادلانه براي همه كودكان لازم است.

وي اظهار مي‌كند: در سايه تحولات جهاني و روندهاي نوظهور، شهر اصفهان براي ايجاد محيطي دوستدار كودك با چالش‌هايي روبرو است نظير پيچيده‌تر شدن نيازهاي كودكان و ضرورت ارائه خدمات پيچيده‌تر و هماهنگ‌تر، كمبود فضاها، تاسيسات و وسايل بازي مناسب و با كيفيت براي كودكان، افزايش تقاضا براي خدماتي مانند مراقبت از كودك و تأثير آن بر توانايي خانواده‌ها براي دسترسي به خدمات مناسب، ضعف هماهنگي بين ذي‌نفعان توسعه شهري و استفاده ناكافي از ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي پشتيباني از شيوه‌هاي نوآورانه و آگاه سازي جامعه.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان ادامه مي‌دهد: با توجه به اين چالش‌ها و لزوم توسعه، مناسب‌سازي و بسترسازي منظر كالبدي و اجتماعي شهر براي فعاليت كودكان و همچنين ضرورت شناخت نيازهاي كودكان با مشاركت و لحاظ كردن آنها در فرايند طراحي و برنامه‌ريزي شهري، شهرداري اصفهان تلاش كرده تا در چارچوب ابتكارات شهر دوستدار كودك و با همكاري و همفكري همه ذي‌نفعان به ويژه كودكان، سازوكاري فراهم كند تا كودكان نيز مانند ساير شهروندان منطبق با نيازهاي خود بتوانند در شهر زندگي كنند و از اين طريق، مسير رشد و ارتقاي ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي كودكان شهر اصفهان هموار شود.

وي خاطرنشان مي‌كند: در اين راستا با بررسي متون نظري، داده‌هاي جمعيتي و آماري و برگزاري جلسات گروه‌هاي كانوني ذي‌نفعان شهر دوستدار كودك و تعامل و مشورت با ارائه‌دهندگان خدمات به كودكان، چالش‌ها و فرصت‌هاي روياروي شهر دوستدار  كودك شناسايي شده و با برگزاري جلسات متعدد چشم‌انداز و اهداف شهر دوستدار كودك اصفهان تدوين شده و در جهت تحقق اهداف اقدامات اجرايي به همراه زمان اجرا (سه ساله 1398، 1399 و 1400) و شاخص‌هاي ارزيابي موفقيت اقدام تعريف شده است.

حسيني‌نيا تاكيد مي‌كند: با اقدامات اجرايي در صدد تحقق چشم انداز شهر دوستدار كودك اصفهان به عنوان شهري شاد، سالم و سرزنده، زيست‌پذير، ايمن و امن، عادلانه و بدون تبعيض، خانواده محور با كودكان و والدين آگاه، مشاركت جو با تعاملات اجتماعي گسترده است كه كودكان آن ارزشمند و محترم تلقي شده و با آنان مشورت مي‌شود و زمينه شكوفايي استعداد كودكان فراهم است.

توجه به افزايش ايمني كودكان و نوجوانان در شهر

«مهدي ابراهيمي» يك كارشناس برنامه‌ريزي شهري در اين باره اظهار مي‌كند: در شهر دوستدار كودك معابر بايد مناسب‌سازي شده باشد، البته ساماندهي معابر براي كم‌توانان و كودكان در اصفهان در حال انجام است.

وي تصريح مي‌كند: از آنجايي كه كودكان انرژي زيادي دارند و اغلب اوقات سر به هوا هستند، اگر معابر از لحاظ ايمني مناسب نباشد اين موضوع مي‌تواند خطرآفرين باشد، بنابراين معابر شهر بايد براي تردد روان و آسان كودكان ايمن و امن باشد.

اين كارشناس برنامه‌ريزي شهري افزود: سطح معابر بايد بدون مانع بوده و طوري باشد كه شرايط زمين خوردن كودك در معبر وجود نداشته باشد، بدين ترتيب مي‌توان گفت معبر ايمن است.

اين كارشناس برنامه‌ريزي شهري دسترسي مناسب و آسان به فضاهاي شهري مانند پارك را اقدامي در جهت رسيدن به شهر دوستدار كودك دانسته و مي‌گويد: فضاهاي شهري كه مختص كودكان است، بايد دسترسي آساني داشته باشد به طوري كه خانواده‌ها در زمان همراهي كودكان خود دچار سردرگمي نشوند؛ در واقع بايد ايستگاه‌هاي سيستم حمل و نقل عمومي در نزديكي اين فضاهاي شهري باشد و پاركينگ‌هاي مناسب در محدوده پارك‌ها ايجاد شود.

ابراهيمي خاطرنشان مي‌كند: بايد براي افزايش ايمني كودكان و نوجوانان، گذرهاي عرضي عابر پياده داراي خط‌كشي بوده و در محدوده مكاني مدارس تابلوهايي تردد دانش‌آموزان را به رانندگان هشدار دهد.

وي با اشاره به نصب گيره‌هاي دوچرخه در اطراف مدارس شهر اظهار مي‌كند: اين طرح مدتي است در مدارس اجرا شده و به منظور ايمن‌سازي استفاده از دوچرخه بايد مسير تردد آن براي دانش‌آموزان ايجاد شود تا آنها با خيالي آسوده دوچرخه‌سواري كنند كه در اين راستا با تغيير رنگ در كف خيابان مي‌توان مسير تردد آنها را ايمن كرد.

اين كارشناس برنامه‌ريزي شهري اضافه كرد: اوايل مهرماه همزمان با آغاز سال تحصيلي تابلوهايي در سطح شهر پيام كودكان را به بزرگسالان گوشزد مي‌كند اين در حالي است كه رعايت اين موضوعات متعلق به كل سال است و بايد به به صورت مستمر اين گونه اقدامات اجتماعي تكرار شود.

1398/07/16
تعداد بازدیدکنندگان امروز 110 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 546700 تعداد کاربران بر خط 127 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
شماره پیامکی
 آدرس :پل چمران،جنب شهرداري منطقه 7
پست الكترونيك :Shahrsazi@isfahan.ir
تلفن :34593634،34593650
فكس :34594401