leftheader1 شورای اسلامی شهر اصفهان
ENGLISH / العربیه عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
1393/10/24 اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان در بازديد از پژوهشكده زيست فناوري رويان در اصفهان خدمات علمي، پژوهشي و درماني اين پژوهشكده قابل تقدير و باعث سربلندي و افتخار ملت ايران است.
اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان در بازديد از پژوهشكده زيست فناوري رويان در اصفهان  خدمات علمي، پژوهشي و درماني اين پژوهشكده قابل تقدير  و باعث سربلندي و افتخار ملت ايران است.

اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان در بازديد از پژوهشكده زيست فناوري رويان در اصفهان

خدمات علمي، پژوهشي و درماني اين پژوهشكده قابل تقدير

 و باعث سربلندي و افتخار ملت ايران است
 

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان، پژوهشكده زيست فناوري رويان را يكي از مراكز غرور آفرين علمي، پژوهشي و فناوري در كشور و باعث افتخار و سربلندي ملت ايران در جهان دانست.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر اصفهان، مهندس رضا اميني در ديدار اعضاي اين شورا از پژوهشكده زيست فناوري رويان در اصفهان، به حركت رو به رشد جمهوري اسلامي ايران در حوزه فراگيري علوم مختلف در دو دهه گذشته اشاره كرد و گفت: اين مهم باعث شده كه ايران به جايگاه ويژه اي در دنيا دست يابد و اين پژوهشكده به يكي از مراكز فعال و غرور آفرين در اصفهان تبديل شود.

وي، از كسب رتبه هاي بالاي اصفهان در تمام بخش هاي مختلف علمي، پژوهشي، فرهنگي، صنعتي و فناوري خبر داد و به نقش ويژه و تاثيرگذار مردم اصفهان در رويدادهاي سياسي،‌ فرهنگي و اجتماعي در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره و تصريح كرد: موفقيت هاي آنان در اين عرصه ها بر كسي پوشيده نيست و خدمات و تلاش هاي ارزنده و كم نظير پژوهشكده زيست فناوري رويان در دنيا نمونه و باعث افتخار ايران اسلامي است.

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان، با تجليل از خدمات ارزشمند دكتر سعيد كاظمي آشتياني بنيانگذار مركز رويان و با قدرداني از فعاليت ها و اقدامات رئيس و پژوهشگران اين پژوهشكده در بخش هاي علمي، پژوهشي و فناوري گفت: حسن سليقه و مديريت اين مركز در استفاده از ابعاد مختلف علمي، هنري، فرهنگي، رسانه اي و آموزه هاي ديني در برنامه ها در موفقيت هاي اين پژوهشكده اثر گذار است و نقطه ايجاد و نشاط و اميدواري به آينده به ويژه براي بيماران و زوج هاي جوان نابارور به وجود آورد.

وي، لزوم حمايت و تقويت پژوهشكده زيست فناوري رويان در جهت توسعه خدمات علمي، پژوهشي و درماني را مورد تاكيد قرار داد و اظهار اميدواري كرد: شوراي اسلامي شهر و شهرداري اصفهان بتوانند در فصل بودجه كمك هايي براي تقويت و توسعه خدمات اين مركز داشته باشند.

مهندس اميني، به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه موسسه رويان تركيب علم، ايمان و تلاش است اشاره كرد و شاركت دستگاه ها و خيرين حوزه سلامت و ورزش براي همكاري و مساعدت و گسترش فعاليت ها و خدمات پژوهشكده زيست فناوري در اصفهان را خواستار شد و گفت: تلاش خواهيم كرد از تمام ظرفيت هاي شهر براي تقويت اين مركز استفاده شود تا در موفقيت هاي آن شريك باشيم.

رئيس كميسيون بهداشت،‌ سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر اصفهان نيز ارتقاي سلامت مردم را با تقويت فعاليت هاي پژوهشكده زيست فناوري رويان اصفهان امكانپذير دانست و گفت: اين پژوهشكده خدمات ارزشمندي ارائه مي كند كه مردم بايد با اين خدمات آشنا شوند.

دكتر غلامحسين صادقيان، دستاوردهاي بزرگ علمي و پژوهشي پژوهشكده زيست فناوري اصفهان كه برخي از ‌آنها رتبه جهاني را كسب كرده اند را باعث افتخار و سربلندي مردم ايران به ويژه اصفهان دانست و لزوم حمايت و توجه و كمك به اين پژوهشكده را مورد تاكيد قرار داد و افزود: همكاري و تعامل بين شوراي اسلامي شهر،‌ شهرداري و پژوهشكده زيست فناوري براي اطلاع رساني و فرهنگ سازي در خصوص فعاليت ها و دستاوردهاي علمي و پژوهشي و درماني اين پژوهشكده ضروريست.

وي، به پيشرفت هاي پژوهشكده زيست فناوري رويان براي درمان انواع بيماري ها به وسيله سلول هاي بنيادي اشاره كرد و مشاركت مديريت شهري در توسعه و تكميل بيمارستان در دست احداث اين مركز را خواستار شد و اظهار اميدواري كرد: اين پژوهشكده به عنوان يكي از مراكز علمي كشور كه با نيت خالص و پشتكار جهادي پژوهشگران و متخصصان فعاليت مي كند به اهداف مورد نظر در چشم انداز برنامه هاي استراتژيك خود دست يابد.

همچنين در اين بازديد نايب رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان پژوهشكده زيست فناوري رويان را يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه علم و فناوري در اصفهان بيان كرد و گفت: دستاوردهاي اين پژوهشكده با گره خوردن به مباحث معنوي، حاصل آن يكي از شاهكارهاي طبيعت است.

دكتر احمد شريعتي، لزوم اطلاع رساني و فرهنگ سازي در حوزه فعاليت و نوع خدمات پژوهشكده زيست فناوري رويان را مورد تاكيد قرار داد و استفاده از اين مركز به عنوان يكي از مراكز گردشگري را خواستار شد و افزود: اين پژوهشكده مي تواند به تقويت صنعت توريسم و گردشگري در اصفهان كمك كند.

وي،  در اين رابطه تاكيد كرد مباحث علمي، پژوهشي و تعليم و تربيت بايد از پايه هاي ابتدايي در بين دانش آموزان ابتدايي نهادينه شود.

مهندس وحيد فولادگر ديگر عضو كميسيون بهداشت، سلامت و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر اصفهان نيز با بيان اينكه پژوهشكده زيست فناوري رويان مي تواند در بازديدهاي نوروزي يكي از مراكز هدف گردشگري قرار گيرد گفت: تلاش در جهت توسعه بانك عمومي خون بند ناف ضروريست.

در اين بازديد رئيس پژوهشكده زيست فناوري رويان نيز تاريخچه تاسيس پژوهشگاه رويان و نقش مرحوم دكتر سعيد كاظمي آ‌شتياني در اين زمينه و اهداف تاسيس آن را تشريح كرد و گفت: پژوهشكاه رويان به عنوان قطب تحقيقاتي و فناوري بين المللي پيشگام در توسعه علم، فناوري و نوآوري در علوم زيستي با مرجعيت در علوم سلول هاي بنيادي، توليد مثل، زيست فناوري، طب ترميمي و موثر در ارتقاي سلامت جامعه است.

دكتر محمد حسين نصراصفهاني با قدرداني از اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان به جهت بازديد از پژوهشكده زيست فناوري رويان و اهميت دادن به اين مركز تحقيقاتي و فناوري، فعاليت ها و اقدامات اين پژوهشكده را برشمرد و افزود: پژوهش و توسعه علم و فناوري در زمينه هاي زيست شناسي و پزشكي، توليد مثل، سلولهاي بنيادي و زيست فناوري،‌ آموزش و ترويج يافته هاي علمي در سطح ملي و بين المللي و درمان بيماران نابارور و صعب العلاج از طريق استفاده كارآمد از نتايج پژوهش از ماموريت ها و برنامه ها و اهداف اين مركز است.

وي، با بيان اينكه فعاليتهاي پژوهشي، آموزشي و درماني پژوهشگاه رويان در قالب سه پژوهشكده و دو مركز خدمات تخصصي با راهبرد از علم تا كاربرد ارائه مي شود، دستاوردها و افتخارات اين پژوهشگاه را تشريح كرد و از شوراي اسلامي شهر اصفهان خواست در توسعه و ساخت مركز تخصصي و درماني پژوهشكده زيست فناوري رويان در اين شهر و اختصاص زمين مورد نياز، مسئولان اين پژوهشكده را ياري نمايند.

در پايان اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان از قسمت هاي مختلف پژوهشكده زيست فناوري رويان در اصفهان از جمله آزمايشگاه ها و مزرعه آن ديدن كردند و با دستاوردهاي علمي، تحقيقاتي و فناوري اين پژوهشكده آشنا شدند.