سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1398/09/25 مديريت شهري اصفهان برتر شد
مديريت شهري اصفهان برتر شد

يازدهمين جشنواره پژوهـش و نوآوري در مديريت شهري و ششمين جشنواره پژوهش و آموزش در مديريت شهري و روستايي با مشاركت وزارت كشور، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و شوراي عالي استان‌ها و مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهرداري تهران در مركز همايش‌هاي برج ميلاد تهران در حالي برگزار شد كه شهرداري اصفهان، بين شهرداري‌هاي كشوربه عنوان نهاد برتر در حوزه پژوهش برگزيده شد  و تنديس نهاد برتر در حوزه پژوهش را دريافت كرد. همچنين اين مجموعه، از لحاظ تعداد آثار منتخب پژوهشي كاربردي، بالاترين تعداد پروژه‌هاي شاخص در سطح برتر و برگزيده را در سطح شهرداري‌هاي كشور به خود اختصاص داد. اين يازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري و ششمين جشنواره پژوهش و آموزش در مديريت شهري و روستايي است كه به مناسبت هفته پژوهش برپا شده است.در اين جشنواره دكتر عليرضا صادقيان، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان به نمايندگي از شهردار اصفهان، تنديس نهاد برتر در حوزه پژوهش را دريافت كرد.

تقدير از شش عنوان پروژه شاخص پژوهشي 

همچنين شهرداري اصفهان از لحاظ تعداد آثار منتخب پژوهشي كاربردي، بالاترين تعداد پروژه‌هاي شاخص در سطح برتر و برگزيده را به خود اختصاص داد و از اين مجموعه براي شش عنوان پژوهشي تقدير شد.از جمله پروژه‌هاي منتخب شهرداري اصفهان در اين زمينه پژوهش‌هاي سند مناسب‌سازي فضاهاي شهري براي شهروندان با شرايط خاص، تحليل آسيب‌پذيري شبكه معابر شهر اصفهان، طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان، راهكارهاي وصول عوارض نوسازي، ارزيابي كاربست پروژه‌هاي پژوهشي شهرداري اصفهان و ارزيابي و آسيب‌شناسي نيازسنجي پروژه‌هاي نرم‌افزاري است.شهرداري اصفهان، همچنين در پنل‌هاي تخصصي با موضوعات حكمروايي شهري، ملي اقتصادي و چالش‌هاي كاربست، بيشترين امتياز جشنواره را به خود اختصاص داد.گفتني است اين جشنواره با حضور معاون عمراني وزارت كشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، رئيس شوراي عالي استان‌ها، رئيس شوراي اسلامي‌ تهران، شهردار تهران و جمع زيادي از شهرداران و مديران استانداري‌هاي كشور و كارشناسان و متخصصان حوزه مديريت شهري برگزار شد.

 
 
 
(منبع؛روزنامه اصفهان زيبا)