سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1398/10/26 سطح جديدي از مشاركت ذي‌نفعان در تدوين برنامه اصفهان 1405
سطح جديدي از مشاركت ذي‌نفعان در تدوين برنامه اصفهان 1405

محمدمهدي توكلي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: سابقه برنامه‌ريزي شهري در اصفهان به نيمه دهه 70 مي‌رسد كه شهرداري اصفهان به تهيه برنامه اصفهان 22+ پرداخت و سرآغاز تحول در اداره اين كلانشهر بود.

وي افزود: فرآيند برنامه‌ريزي پس از اصفهان 22+ نيز ادامه پيدا كرد و چهار برنامه ديگر نيز تهيه شد و به مرحله اجرا درآمد، اما نكته‌اي كه هميشه در اين پنج برنامه مورد سوال جدي قرار گرفته، ميزان موفقيت در اجراي آن‌ها بوده است.

رييس گروه برنامه‌ريزي و ارزيابي عملكرد شهرداري اصفهان تصريح كرد: در حال حاضر كه ششمين برنامه پنج ساله شهرداري اصفهان به نام اصفهان 1405 فرآيند تدوين خود را طي مي‌كند، بايد اين سوال به عنوان يك دغدغه جدي براي تدوين‌كنندگان آن باشد كه تا چه حد قابليت اجرايي دارد و مي‌تواند اصفهان را در مسير انتخاب شده قرار دهد.

وي ادامه داد: با توجه به اين سوال فرآيند تدوين برنامه بسيار بر عملياتي شدن آن تاثيرگذار است و نخستين و تاثيرگذارترين نكته در اين مورد سطح مشاركت ذي‌نفعان برنامه در فرآيند تدوين آن است.

توكلي با بيان اينكه هر چه در فرآيند تدوين برنامه‌ها بتوان ذي‌نفعان برنامه را بيشتر درگير كرد، در اجراي آن نيز همراهي بيشتري خواهند داشت، اظهار كرد: سعي شده در تدوين برنامه اصفهان 1405 سطح بالايي از مشاركت ذي‌نفعان را داشته باشيم.

وي با اشاره به سطوح مختلف مشاركت ذي‌نفعان در تدوين برنامه اصفهان 1405، افزود: تحقق مردم‌سالاري با در نظر گرفتن نظرات شهروندان در برنامه‌ريزي يكي از مهمترين آن‌ها بشمار مي‌رود.

رييس گروه برنامه‌ريزي و ارزيابي عملكرد شهرداري اصفهان تاكيد كرد: يكي از مهم‌ترين ورودي‌هاي برنامه اصفهان 1405 كسب نظرات شهروندان در راستاي شناسايي مشكلات شهر اصفهان است كه جلساتي با اقشار مختلف شهروندان برگزار شده و مشكلات شهر از منظر آن‌ها مورد شناسايي قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: در طول برنامه پيشين شهرداري پروژه‌اي تحت عنوان «نيازسنجي شهر اصفهان» دو سال يكبار انجام شده است كه نيازهاي احصا شده در اين پروژه نيز بررسي و تحليل شده و نتايج آن به عنوان يك ورودي درنظر گرفته شده است.

توكلي، تخصص‌گرايي با درنظر گرفتن نظرات متخصصان در برنامه‌ريزي را يكي ديگر از سطوح مشاركت ذي‌نفعان در تدوين برنامه اصفهان 1405 دانست و گفت: در دو سال گذشته مديريت شهري سعي كرده فرآيند مستمري را ايجاد كند تا متخصصان حوزه‌هاي مختلف نظرات و مسائل و مشكلات خود را به مديريت شهري منتقل كنند.

وي خاطرنشان كرد: در فرآيند تدوين برنامه اصفهان 1405 نظرات اين متخصصان مورد تحليل محتوا قرار گرفته و نظرات متخصصان در حوزه‌هاي مختلف تلفيق و بر مبناي آن‌ها مهم‌ترين مشكلات شهر شناسايي شده است.

تجربه خبرگان شهري چراغ راه برنامه‌ريزي است

رييس گروه برنامه‌ريزي و ارزيابي عملكرد شهرداري اصفهان با بيان اينكه يكي ديگر از سطوح مشاركت ذي‌نفعان در تدوين برنامه اصفهان 1405 بهره از تجربه خبرگان شهري است، افزود: در كشورهاي توسعه يافته معمولا تجارب كسب شده توسط مديران در يك سيستم به فراموشي سپرده نمي‌شود و از نظرات آن‌ها در فرآيندهاي كاري استفاده مي‌شود.

وي تاكيد كرد: در برنامه اصفهان 1405 نيز سعي شده فارغ از هرگونه مسائل سياسي از تجارب افراد مختلف در مرحله تدوين استفاده شود و به همين دليل نيز جلسات مصاحبه‌اي با مديران سابق دوره‌هاي مختلف شهرداري با تفكرات گوناگون و همچنين مديران سابق استان ترتيب داده شد كه دريافت نظرات آن‌ها، در مراحل تدوين برنامه بهبودهايي را ايجاد كرد.

توكلي با اشاره به تعامل حداكثري با ساير ارگان‌ها به عنوان يكي ديگر از سطوح مشاركت ذي‌نفعان در تدوين برنامه اصفهان، گفت: يكي از مشكلات عدم اجراي برنامه‌هاي پيشين شهرداري اصفهان، تعارض با برنامه‌ها و قوانين ساير ارگان‌ها بوده كه در اين راستا در برنامه اصفهان 1405 سعي شده در تمام مراحل اين برنامه، خواسته‌هاي ارگان‌هاي شهري همچون اداره كل محيط زيست، اداره كل راه و شهرسازي، اداره كل ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي و پليس راهور شناسايي و از نظرات كارشناسان آن‌ها استفاده شود.

وي با تاكيد بر اينكه ايده‌هاي دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت آپ‌ها بازوي شهرداري در برنامه‌ريزي است، اظهار كرد: از نكات شاخص تدوين برنامه اصفهان 1405 استفاده از نظرات دانشگاهيان، شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت آپ‌ها است.

رييس گروه برنامه‌ريزي و ارزيابي عملكرد شهرداري اصفهان تصريح كرد: براي نخستين بار جلساتي تحت عنوان هم‌انديشي برنامه اصفهان 1405 برگزار شود و علاوه بر كارشناسان شهرداري و ارگان‌هاي شهر، متخصصان از دانشگاه‌هاي مختلف كشور، شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌ها با تخصص‌هاي متفاوت مباحث را مورد بررسي و تحليل قرار مي‌دهند كه باعث مي‌شود نقاط نهفته اين مباحث بيشتر شناخته شده و ايده‌هاي جديد و خلاقانه‌اي نيز مطرح و باعث ارتقاي كيفيت برنامه شود.

وي ادامه داد: در برنامه اصفهان 1405 سعي شده از طريق اصلاح ساختاري و فرآيندي در تدوين برنامه، مشاركت ذي‌نفعان مختلف برنامه را بيشتر از قبل جلب كرد و از اين طريق با افزايش نقش شهروندان، متخصصان، نخبگان و دانشگاهيان در تدوين آن، بتوان نتيجه برنامه‌ها را تبديل به تامين مطالبات عمومي جامعه كرد تا اميد بيشتري بر اجرايي شدن برنامه اصفهان 1405 داشته باشيم.

 
 
 
(منبع؛خبرگزاري ايمنا)