سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1398/11/05 نگاه نتيجه‌محوري در تدوين برنامه اصفهان 1405
نگاه نتيجه‌محوري در تدوين برنامه اصفهان 1405

«نتيجه محوري» و «سنجش‌پذيري» دو ويژگي بارز و «زيست پذيرتر شدن» و «رقابت‌پذير شدن شهر اصفهان» دو رويكرد اصلي برنامه اصفهان 1405 است، از اين رو سياست‌هاي اتخاذ شده در برنامه 1405 مبتني بر تعامل معاونت‌ها، سازمان‌ها، مناطق، شركت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري همراه با مشاركت فعال نخبگان خواهد بود.

در برنامه اصفهان 1405 توجه به آرمان‌گرايي در كنار واقع‌گرايي كامل‌تر از برنامه اصفهان 1400 است،  با توجه به اينكه فرايند تدوين برنامه اصفهان 1405 از 14 تيرماه سال‌جاري همزمان با روز شهرداري‌ها و دهياري‌ها آغاز شده و 14 تيرماه 99 تقديم شوراي اسلامي شهر خواهد شد، در اين فرصت براي آگاهي از زواياي مختلف برنامه «اصفهان 1405» گفت و گويي را با «محمدمهدي توكلي» رييس گروه برنامه‌ريزي و ارزيابي عملكرد شهرداري اصفهان انجام داده‌ايم كه مشروح آن را ادامه مي خوانيد:

سابقه برنامه‌ريزي در شهرداري اصفهان به چه سال‌هايي باز مي‌گردد؟

سابقه برنامه‌ريزي در شهرداري اصفهان به دهه 70 مي‌رسد، زماني كه برنامه اصفهان 22+ تدوين و شامل 22 طرح و پروژه بزرگ در سطح شهر اصفهان بود و از اواسط دهه 70 اجراي آن آغاز شد.

برخي از طرح‌ها و پروژه‌هاي اصفهان 22+  تا دوره‌هاي بعدي نيز فرآيند اجراي آن ادامه يافت و بسياري از نتايج آن هنوز هم در شهر اصفهان زبانزد شهروندان است.

پس از اين برنامه، دومين برنامه شهرداري اصفهان به نام برنامه اصفهان 85 در سال‌هاي انتهايي دهه 70 و آغازين دهه 80 تدوين شد و فعاليت‌هاي شهرداري در بازه زماني 1380 تا 1385 را برنامه‌ريزي مي‌كرد.

برنامه اصفهان 90 سومين برنامه پنج ساله شهرداري اصفهان براي نيمه دوم دهه 80 بود؛ در سال 87 و با تاسيس معاونت برنامه‌ريزي شهرداري اصفهان فرآيند تدوين چشم‌انداز شهر اصفهان آغاز شد و اين فرآيند با همكاري برخي از اساتيد دانشگاه ادامه يافت تا اينكه چشم‌انداز 15 ساله شهر اصفهان در افق 1404 تدوين شد.

بر مبناي اين چشم‌انداز، چهارمين برنامه پنج‌ساله شهرداري اصفهان به نام برنامه «اصفهان 95» با يك تغيير نسبت به برنامه‌هاي پيشين، با رويكرد راهبردي تدوين شد.

آخرين برنامه پنج‌ساله شهرداري نيز به نام برنامه «اصفهان 1400» سال 94 در دو سطح راهبردي و عملياتي تدوين شد و در بازه 1395 تا 1399 در حال اجرا است.

فرآيند تدوين برنامه اصفهان 1405 از چه زماني آغاز شد؟

ششمين برنامه پنج ساله شهرداري، برنامه اصفهان 1405 است، در واقع فرآيند تدوين اين برنامه در نيمه دوم سال 97 آغاز شد.

آسيب‌شناسي چشم‌انداز و آسيب‌شناسي برنامه‌هاي پيشين از دو منظر فرآيند تدوين و فرآيند اجراي برنامه انجام شد و در ابتداي سال 98 با شناسايي مشكلات برنامه‌هاي پيشين و برگزاري جلسات كارشناسي با حضور اساتيد دانشگاه فرآيند تدوين برنامه اصفهان 1405 مشخص شد.

سپس در جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي، اين فرآيند براي شهردار اصفهان و معاونان تبيين شد و مورد تصويب قرار گرفت و در 14 تيرماه و مصادف با روز شهرداري و دهياري‌ها، شهردار اصفهان معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري را به عنوان مسئول تدوين برنامه‌ اصفهان 1405 مشخص و ساير معاونان را نيز به عنوان اعضاي شوراي عالي برنامه‌ريزي منصوب كرد تا فرآيند تدوين ششمين برنامه پنج ساله شهرداري رسميت پيدا كند.

تدوين ششمين برنامه پنج ساله چه مراحلي دارد؟

برنامه اصفهان 1405 در قالب دو سطح راهبردي و عملياتي در حال تدوين است؛ فرآيند تدوين برنامه اصفهان 1405 در سه مرحله توصيف شرايط موجود، تحليل آن و در نهايت تجويزهايي براي آن‌ها دسته‌بندي شده است كه در مرحله توصيف با روش‌هاي مختلف به توصيف شرايط موجود پرداخته مي‌شود و سپس توصيفات انجام شده مورد تحليل از جنبه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرد و در نهايت در مرحله تجويزها نيز به ارائه راهكارهايي براي رفع مشكلات و يا ارتقاء وضعيت موجود پرداخته خواهد شد.

در مراحل توصيف و تحليل برنامه اصفهان 1405 سعي شد از مشاركت تمامي ذي‌نفعان برنامه استفاده شود و بدين منظور از نظرات شهروندان، متخصصان حوزه‌هاي مختلف، نخبگان و مديران اجرايي فعلي و سابق شهرداري و استان و همچنين كارشناسان شهرداري در تمام سطوح معاونت‌ها، سازمان‌ها و مناطق پانزده‌گانه استفاده شده است و علاوه بر آن با اجراي پروژه‌اي تحت عنوان تحليل ذي‌نفعان شهرداري، خواسته‌هاي ساير ذينفعان نيز شناسايي شده است.

با توجه به اينكه بسياري از راه‌هايي كه اصفهان در حال عبور از آن است توسط ساير كلانشهرهاي ايران و ساير نقاط جهان قبلا طي شده، مطالعه‌اي نيز بر روي اين برنامه‌ها صورت گرفته تا بتوان از تجارب آن‌ها نيز استفاده كرد.

از مسيرهاي فوق مراحل توصيف و تحليل برنامه انجام و در اوايل آبان نقاط تمركز برنامه اصفهان 1405 تهيه شد و مراحل تدوين اين برنامه وارد فاز تجويز شده است.

در اين فاز نيز تمام تلاش خود را به كار گرفته ايم مشاركت حداكثري ذينفعان به صورت ديگري رقم بخورد و بدين منظور نشست‌هاي هم‌انديشي برنامه اصفهان 1405 با حضور اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف كشور، نمايندگان بخش خصوصي، نمايندگان استارت آپ‌ها و همچنين نمايندگان شوراي شهر، معاونت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري در حال برگزاري است.

در اين جلسات تحليل‌هاي انجام شده بر روي نقاط تمركز برنامه ارائه مي‌شود و راهكارهاي مختلف توسط اساتيد و كارشناسان ارائه و مورد بحث قرار مي‌گيرد.

برنامه اصفهان 1400 تا پايان سال 99 معتبر است و بودجه سال 99 شهرداري اصفهان نيز بر مبناي بازنگري اين برنامه در مراحل انتهايي تدوين و ارسال به شورا است.

با توجه به اين، فرآيند تدوين برنامه اصفهان 1406 به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه بتوان در زمان مناسب مراحل تدوين و تصويب آن را اجرايي كرد؛ بدين منظور اميد است تا پايان سال 98 فرآيند تدوين برنامه راهبردي شهرداري اصفهان انجام گيرد.

در ادامه برنامه عملياتي نيز در سه ماهه اول سال 99 تدوين و تيرماه لايحه ششمين برنامه پنج ساله شهرداري اصفهان تقديم شوراي اسلامي شهر شود تا فرآيند تصويب آن در دوره زماني مناسب انجام گيرد و در زمان مناسب به شهرداري ابلاغ شود تا بودجه سال 1400 شهرداري به عنوان اولين سال برنامه بر مبناي آن تدوين شود.

برنامه اصفهان 1405 داراي چه شاخصه هايي است؟

همانطور كه بيان شد برنامه اصفهان 1405 در ابتدا با آسيب‌شناسي برنامه‌هاي پيشين، فرآيند خود را آغاز كرد و بدين منظور سعي شده است تا مشكلات اين برنامه‌ها در فرآيند تدوين رفع شود.

به همين منظور يكي از مشكلاتي كه معمولا در برنامه‌هاي پيشين، شهرداري اصفهان با آن مواجه بوده است مشاركت نداشتن ذي‌نفعان مختلف برنامه در فرآيند تدوين و اجراي آن بوده است.

بدين منظور يكي از مهم‌ترين مشخصات برنامه اصفهان 1405 مشاركت ذي‌نفعان در فرآيند تدوين آن است و در سطوح مختلف از نظرات ذي‌نفعان داخل و خارج شهرداري استفاده خواهد شد.

يكي از مشكلات برنامه‌هاي پيشين بخشي‌نگري در تدوين برنامه شهرداري بود كه در برنامه اصفهان 1400 سعي شد اين مشكل تا حدودي مرتفع شود، اما باز با مشكلاتي همراه بود.

به همين دليل يكي از مشخصات برنامه اصفهان 1405 نگاه نتيجه‌محوري در تدوين آن است؛ بدين منظور در فرآيند تدوين و بازنگري‌هاي اين برنامه نتيجه اقدمات و پروژه‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد و سپس اجرايي مي‌شود.

همان‌طور كه در ابتداي دوره جديد مديريت شهري نيز شهردار اصفهان برنامه خود را با عنوان سنجش‌پذير مطرح كرد و همچنين يكي از اصول مهم هر برنامه نيز سنجش آن برنامه است، سنجش‌پذيري يكي ديگر از مشخصات اين برنامه خواهد بود.

 برنامه اصفهان 1405 به گونه‌اي تدوين خواهد شد كه در سطوح مختلف آن شاخص‌هاي ارزيابي تدوين شده و قابليت ارزيابي وجود داشته باشد تا بتوان در طول اجرا و پس از آن به ارزيابي برنامه تدوين شده پرداخت.

 
 
 
(منبع؛خبرگزاري ايمنا)