سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1398/11/28 بودجه 99 شهرداري اصفهان به اتفاق آرا تصويب شد
بودجه 99 شهرداري اصفهان به اتفاق آرا تصويب شد

لايحه بودجه سال 99 شهرداري اصفهان پس از بررسي در كميسيون‌هاي هفتگانه و كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر اصفهان و پس از يك هزار و 50 نفر ساعت بحث و بررسي روي مفاد اين بودجه در نهايت در يكصد و سيزدهمين جلسه علني شوراي شهر بررسي نهايي و تصويب شد.

گفتني است بودجه‌اي كه شهرداري به عنوان بودجه پيشنهادي ارائه داد از بخش درآمدي منابع شهرداري پنج هزار و 120 ميليارد تومان و سازماني 720 ميليارد تومان بود، اما بر اساس بررسي در كميسيون تلفيق 88 ميليارد تومان در منابع شهرداري و در سازمان‌ها يك ميليارد تومان تغيير داشت و بودجه بر روي مرز شش هزار ميليارد تومان بسته شده است.

همچنين بايد توجه داشت كه شوراي اسلامي شهر اصفهان همراه با تصويب بودجه سال 99 شهرداري اصفهان روي تحقق 60 مورد در اين بودجه تاكيد داشته است.

 
 
(منبع؛ خبرگزاري ايمنا)