سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1398/11/28 حركت شهرداري در مسير تعالي با رويكرد تاب آوري و كسب نتايج پايدار
حركت شهرداري در مسير تعالي با رويكرد تاب آوري و كسب نتايج پايدار

به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌اي شهرداري اصفهان، عليرضا صادقيان، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان در اين نشست با بيان  اينكه سبك قالب رهبري در مديريت شهري اصفهان، سبك تحول آفريني است، اظهار كرد: در مفهوم سازمان، استعاره‌اي تحت عنوان سازمان به مثابه يك موجود زنده وجود دارد، يعني براي بهتر زندگي كردن نيازمند تعالي براي حركت در مسير است و تلاش مدل تعالي سازماني اين است كه اين موجود زنده را كه رو به بهبود و تعالي است، ارزيابي تخصصي كند.

وي تصريح كرد: در صورت تعيين سلامتي سازمان هم كارمندان و هم مردمي كه قرار است از خدمات آن استفاده كنند به نحو بهتري بهره مند خواهند شد.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان ادامه داد: اگر سازمان به  بيماري گرفتار شود آسيب آن ابتدا به اعضا و سپس به كساني كه قرار است از خدمات سازمان بهره مند شوند، وارد مي‌شود.

وي با بيان اينكه بايد تلاش كرد هم سلامت سازمان و هم سلامت اعضا كه در گرو يكديگر است را تضمين كنيم، اضافه كرد: سازماني مي‌تواند موفق باشد كه در همه جنبه‌هاي جسمي و رواني داراي سلامت باشد.

صادقيان تاكيد كرد: بايد به اين فكر كرد كه جنبه‌هاي سلامت جسم و سلامت روح و روان چه مواردي است؛ سازمان مانند يك موجود زنده بوده و تعالي، فرآيندي است كه مي‌تواند  اين موجود زنده را همواره سلامت و سربلند حفظ كند.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان گفت: پيچيدگي سازمان بي  نهايت زياد است، هر يك از عناصري كه در سازمان دخيل هستند خودشان مانند يك موجود پيچيده زنده، بخشي از اين سازمان را تشكيل مي‌دهند.

وي تاكيد كرد: يكي ديگر از دلايل اين ارزيابي اين است كه قصد داريم از سلامت مجموعه مديريت شهري و سلامت كاركنان و همه كساني كه مي‌خواهند از زندگي اين سازمان بهره مند شوند، مطلع شويم.

حركت شهرداري در مسير تعالي با رويكرد تاب آوري و كسب نتايج  پايدار

در ادامه غلامعلي مقصود بيگي، سرتيم ارزيابي و ارزياب ارشد اين دوره ارزيابي تعالي سازماني از سوي سازمان مديريت صنعتي اظهار كرد: شهرداري اصفهان با توجه به مأموريت خود در مواجه با جامعه آماري بزرگ شهروندان و از طرفي ديگر ذينفعان از جمله  پيمانكاران، تأمين كنندگان، شوراي شهر و دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي وابسته همواره تمام تلاش خود را در جهت توسعه فرهنگ شهروندي از جمله اخلاق مداري، پاسخگويي و شفافيت انجام داده و برنامه‌هاي جامع فرهنگي براي تحقق استراتژي‌هاي فرهنگي در 1400 و افق 1405 را مدنظر قرار داده است.

وي تصريح كرد: شهرداري اصفهان ضمن شناسايي مشتريان و تدوين برنامه‌هاي ارزش آفرين در حوزه‌هاي فني، عمراني، حمل و نقل ترافيك، خدمات شهري، شهرسازي و معماري تمام تلاش خود را به كار گرفته تا اين برنامه‌ها ارزش مدار بوده و در قالب پروژه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ قابليت رصد كردن داشته باشد.

سرتيم ارزيابي و ارزياب ارشدتعالي سازماني، گفت: شهرداري اصفهان در راستاي تحقق  اهداف خود رويكردهاي مناسبي را براي همكاري و مشاركت‌هاي اثربخش با دستگاه‌هاي اجرايي، پيمانكاران، دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش بنيان و … ايجاد كرده است و اين موضوع باعث شده تا پروژه‌ها با سرعت مناسب‌تري انجام شود.

مقصود بيگي افزود: اگرچه شهرداري اصفهان گام‌هاي مؤثري را در شناسايي ذينفعان در  حوزه‌هاي مختلف انجام داده است و پروژه‌هاي پژوهشي در اين مورد تعريف كرده و از اين طريق حركت‌هاي مناسبي را در حوزه‌هاي عمراني، فرهنگي، خدمات شهري و شهرسازي اتخاذ كرده است، اما ساماندهي و يكپارچگي و هم راستايي نگرش‌هاي مسئوليت‌هاي اجتماعي، سازمان را در فاصله زماني كوتاهتري به اهداف مي‌رساند.

وي اضافه كرد: اگرچه شهرداري به عنوان يك نهاد عمومي داراي چالش‌هاي زيادي از جمله ضعف قوانين و مقررات مواجه بوده و يا چارچوب‌هاي محدود كننده دارد، اما شهرداري نشان داده كه در مسير تعالي با رويكرد تاب آوري به سمت كسب نتايج پايدار در برنامه‌ها  و پروژه‌ها و نگاه‌هاي آينده خود حركت مي‌كند.

سرتيم ارزيابي و ارزياب ارشد تعالي سازماني با اشاره به توسعه قابليت‌هاي درون سازماني شهرداري اصفهان، گفت: اگرچه شهرداري اصفهان داراي قابليت‌هاي درون سازماني متفاوتي در سطوح مختلف سازماني است، اما شناسايي و مديريت اين قابليت‌ها در راستاي استفاده بهينه از منابع سازماني مي‌تواند سازمان را در جلوگيري از هدررفت منابع  و انتخاب سمت و سوي مناسب براي سرمايه گذاري كمك كند.

وي با بيان اينكه شهرداري اصفهان رويكرد مديريت فرآيندها را در سنوات اخير اتخاذ كرده است، تصريح كرد: شهرداري با الگو برداري از بهترين‌ها در اين حوزه در مسير ساماندهي و مكانيزه كردن فرايندها و ايجاد نگرش فرآيندي در سطوح مختلف سازمان در اين مسير حركت كرده است، توجه به چابك سازي فرآيندها از طريق ارزش آفريني در آينده مي‌تواند انتخاب مسير را دقيق‌تر كند و همچنين كوچك سازي و ساختار سازماني و تعامل با شركا تجاري مي‌تواند اين مسير را تسريع بخشد.

جاري سازي رويكردهاي نوين در شهرداري اصفهان

مقصود بيگي گفت: شهرداري اصفهان با مديريتي دورانديش و خردمند توانسته است رويكردهاي نويني در شهرداري اتخاذ و جاري سازي كند و تحولات مؤثري در حوزه‌هاي مختلف شهر ايجاد كند و اين نشان از رويكرد تحول گرا و استفاده از فرصت‌هاي پيش رو و تبديل تهديدها به فرصت‌ها توسط شهرداري دارد.

وي ادامه داد: شهرداري اصفهان با وجود كارشناسان و كارمندان در سطوح تحصيلي مختلف از پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل سرمايه انساني برخوردار است و مي‌تواند از اين طريق با شناسايي استعدادها و بكارگيري تمامي ظرفيت موجود اين سرمايه عظيم به دستاوردهاي تحول آفرين دست پيدا كند.

بهبود و نوآوري

سرتيم ارزيابي و ارزياب ارشد تعالي سازماني تاكيد كرد: شهرداري اصفهان با انتخاب رويكرد تعالي سازماني با يادگيري از سازمان‌هاي برتر اين مسير توانسته است بهبودها و نوآوري‌هاي متعدد را از جمله در حوزه‌هاي شهرسازي، فرهنگي، عمراني، حمل و نقل و خدمات شهري ايجاد كند از جمله اين نوآوري‌ها استفاده از سامانه‌هاي مختلف و تفكر تكنولوژيك در اين مسير است.

گفتني است، در اين برنامه از چهار عنوان از مجموعه هشت جلدي كودك در زمينه‌هاي مديريت پسماند با عناوين پاكي من و پسماندهاي پلاستيكي، پاكي من و پسماندهاي تر، پاكي من و پسماندهاي كاغذي و پاكي من و پسماندهاي خطرناك رونمايي شد. اين مجموعه كتاب‌ها توسط سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان با هدف آموزش شهروندي تدوين شده است.

 
 
(منبع؛خبرگزاري ايمنا)