خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 222    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
پروژه سنجش و تحليل ظرفيتهاي اقتصادي طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان 1398/10/11 1398/11/01
RFP-98-015 آگهي تمديد فراخوان ارزيابي فني و مالي مشاوران تأمين سامانه باشگاه شهروندي شهرداري اصفهان سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/10/10 1398/10/25 تمديد شده
RFI-98-018 آگهي فراخوان عمومي پيمانكار شناسايي راهكارهاي مديريت و پايش دسترسي راه دور كاربران سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/10/08 1398/10/23
66 فراخوان شماره 66 " بررسي نقش سياستها و خط‌مشي‌هاي شهرداري اصفهان در هماهنگ‌سازي امور و عمليات اجرايي " مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين 1398/10/08 1398/10/30 تا تاريخ 98/11/15 تمديد شد
طرح بازنگري و تدوين ضوابط شهرسازي و معماري كلانشهر اصفهان، بر اساس معيارها و شاخص هاي شهر ايراني- اسلامي تا 30 ديماه تمديد شد 1398/10/07 1398/10/30
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>