خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 165    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
RFI-98-017 آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار تأمين APP ‌موبايل واقعيت افزوده مراكز گردشگري سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/09/19 1398/10/10
64 فراخوان شماره 64 "مطالعات جامع حمل و نقل شهري اصفهان و حومه" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين 1398/09/06 1398/09/28
RFP-98-015 آگهي فراخوان ارزيابي فني و مالي مشاوران تأمين سامانه باشگاه شهروندي شهرداري اصفهان سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/09/05 1398/09/20
RFI-98-016 آگهي فراخوان شناسايي نيروي آزاد(FreeLancer) سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/08/29 1398/09/30
فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه طرح و ساخت تصفيه خانه شمال اصفهان معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان 1398/08/25 1398/09/16
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>