درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان فرهنگی تفریحی
پیرامون سازمان

مديريت استراتژيك يك ضرورت

-با نگاهي دقيق به مفهوم مديريت استراتژيك مي توان به ضرورت استفاده از آن پي برد. توجه به تغييرات محيطي كه در حال حاضر شتاب زيادي به خود گرفته است و پيچيده شدن تصميمات سازماني، لزوم به كارگيري برنامه اي جامع براي مواجهه با اينگونه مسائل بيشتر از گذشته معلوم مي كند. اين برنامه چيزي جز برنامه استراتژيك نيست.

- مديريت استراتژيك با تكيه بر ذهنيتي پويا، آينده نگر ، جامع نگر و اقتضايي راه حل بسياري از مسائل سازمان هاي امروزي است. پايه هاي مديريت استراتژيك بر اساس ميزان دركي است كه مديران از ساير سازمان هاي مشابه، نيازها، نحوه توزيع خدمات و سياست هاي كلان موجود در خصوص مخاطبين دارند و اين عوامل تعيين كننده ي موفقيت هاي مورد نظر در هر مجموعه مي باشد، لذا يكي از مهمترين ابزارهايي كه سازمان ها براي حصول موفقيت در آينده مي توانند از آن بهره بگيرند" مديريت استراتژيك " خواهد بود.

رسالت

بستر سازي جهت تحقق شهر اسلامي

چشم انداز

تحقق شهري با هويت فرهنگي ممتاز در تمدن ايران اسلامي،مسجد محور، نشاط بخش با مردماني مشاركت جو و با فرهنگ شهروندي متعالي

اهداف،ابعاد مؤلفه ها
(95 - 91)
1-ترويج، تحكيم و ارتقاء فرهنگ شهـروندي مبتـني بر آموزه هاي ديني ، ملي و انقلابي
2-ترويج سبك زندگي متعالي و نشاط بخش
3-توسعه سرمايه هاي اجتماعي با تأكيد بر مساجد
4 -توليد و جهت بخشي فعاليتهاي هنري
5 - ترويج روحيه علمي ،پژوهشي در راســتاي توسعه نهضت نرم افزاري
6 -ارتقــاي كارآمدي و اثــربخشي فعــاليتها ، منــابع و استعدادهاي سازماني

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 0    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
در اين قسمت اطلاعاتي وارد نشده است
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.