خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 18    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1398/05/26 1398/06/07 خريد ذخيره ساز و متعلقات(storage) سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان 1398/05/26
1397/08/06 1397/08/19 فروش اقلام مستعمل و مازاد بر نياز سازمان و همچنين خطوط تلفن ثابت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان 1397/08/19
1395/11/12 1395/11/19 خريد خودرو نردبان چهل متري بازو مفصلي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان 1395/11/21
1394/10/29 1394/11/13 فروش چهار دستگاه خودرو يكدستگاه شاسي 1921مدل 1371 - پيكان سواري مدل 1378 - دو دستگاه لندكروز استيشن اوراقي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان 1394/11/14
1394/10/14 1394/10/29 خريد6 تخته تشك نجات زيگلر سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان 1394/11/01
<<   <  1 2 3 4  >   >>