خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 111    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1399/02/04 1399/02/15 عمليات حفاري و ساخت قبور سنتي به دو و سه طبقه سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1399/02/15
1398/11/21 1398/12/06 عمليات حفاري و ساخت قبور دو طبقه سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1398/12/06
1398/02/31 1398/03/08 رنگ آميزي سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1398/03/08
1398/02/31 1398/03/08 جابجايي سازه بتني سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1398/03/08
1398/02/25 1398/03/01 خريد تلويزيون سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1398/03/01
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>