خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 38    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1398/12/25 1399/01/27 مناقصه فاز اول عمليات سفت كاري و نازك كاري ساختمانهاي اسكلت فلزي خطوط پردازش پسماند بصورت تهيه و اجرا مطابق با نقشه¬هاي اجرايي و دستوركارهاي ابلاغي از سوي كارفرما 1399/01/27
1398/11/27 1398/12/17 آگهي مزايده حضوري (حراج) سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1398/12/17
1398/11/08 1398/11/24 مزايده ضايعات حلب استحصالي از زباله سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1398/11/24
1398/05/19 1398/06/02 ساخت تجهيزات خطوط پردازش پسماند(نوار نقاله - تابلو كنترل) سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1398/06/02
1398/05/08 1398/05/22 آگهي مزايده و مناقصه خطوط پردازش پسماند كارخانه كود آلي 98-99 1398/05/22
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>