خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 25    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1398/09/05 1398/09/02 دارد حق بهره‌برداري تعدادي از غرفه‌هاي پايانه‌هاي‌ مسافربري كاوه ، صفه و زاينده رود سازمان پايانه هاي مسافربري 1398/09/12
1398/09/05 1398/09/02 غرفه‌هاي پايانه‌هاي‌ مسافربري كاوه ، صفه و زاينده رود را از طريق مزايده سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1398/09/12
1398/08/29 1398/09/07 فروش سه واحد تجاري واقع در مجموعه بازرگان، گلبهار (دروازه اشرف) و يك قطعه زمين با موقعيت تجاري واقع در خيابان رباط دوم، باغ گل محمدي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1398/09/07
1398/04/29 1398/05/08 امـور مـربوط به كـنـترل و حـفاظت فيـزيكي پايانه هاي مسافربري تحت پوشش در شهر اصفهان سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1398/05/08
1398/04/13 1398/04/25 عمليات راهبري و نگهداشت برق و تاسيسات و تجهيزات مكانيكي پايانه‌هاي كاوه، صفه، جي، زاينده‌رود، صمديه و دفتر مركزي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1398/04/25
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>