خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 97    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1399/03/01 1399/03/01 مناقصه : تأمين و راه اندازي نمايشگر شهري شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/03/13
1398/10/18 1398/10/18 مناقصه : تعيين ژئوئيد محلي شهر اصفهان شهرداري اصفهان 1398/11/03
1398/09/25 1398/10/11 مناقصه: تأمين و راه اندازي سيستم ذخيره سازي متمركز مركزداده شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1398/10/11
1398/09/19 1398/10/03 مناقصه: تهيه نقشه ديجيتال به مقياس 1:2000 حاشيه شهراصفهان؛ فاز دو مناطق (7،12،2،11) شهرداري اصفهان 1398/10/03
1398/09/09 1398/09/23 مناقصه: تأمين سوئيچ‌هاي مناطق و ساختمان‌هاي شهرداري شهرداري اصفهان 1398/09/23
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>