خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 4    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1393/06/15 1393/06/26 تعيين پيمانكار شهرداري منطقه7 1393/06/26
1393/04/29 1393/04/29 مناقصه تعيين پيمانكار شهرداري منطقه 7 1393/04/29
1393/03/12 1393/03/12 انتخاب پيمانكار شهرداري منطقه 7 1393/03/12
1392/07/10 1392/07/23 مناقصه تعیین پیمانکار شهرداری منطقه 7 اصفهان 1392/07/23
<<   <  1  >   >>